Regulamente

CONCURS

Regulamentul Campaniei „Dor de vara” – primeste o inghetata FIXIKI gratis!

 1. Vânzarea cu prime având denumirea „Dor de vara”, denumită în continuare Campanie, este organizată de societatea ALPIN 57 LUX S. A., cu sediul în Sebeş, str. Mihail Kogălniceanu nr.46, jud. Alba, înmatriculată la Registrul Comerţului Alba sub nr. J01/718/1994, codul de înregistrare fiscala RO 5900631, denumită în continuare Organizator.
 2. Campania se derulează conform prevederilor prezentului Regulament și a prevederilor art. 48 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.
 3. Durata Campaniei este până la epuizarea stocului de Primă, începând cu data de 29.04.2020.
 4. Vor participa la Campanie toate persoanele fizice, denumite în continuare Participanți, care vor achiziționa produse prin intermediul platformei https://vreaualpin.ro/ .
 5. În cadrul Campaniei vor fi acordate primilor 100 de cumpărători (Participanți), pentru fiecare cumpărătură în parte, cu titlu gratuit și suplimentar față de produsele cumpărate următoarele produse ale Organizatorului: 40 buc FIXIKI înghețată pe băț cu cacao si aroma de vanilie în valoare de 1.99 lei/produs, 40 buc FIXIKI înghețată pe băț cu frisca si suc de zmeură în valoare de 1.99 lei/produs, 20 buc FIXIKI Inghețată cornet cu frisca si suc de zmeură si glazura de ciocolata in valore de 2.5 lei/produs denumită în continuare Primă.
 6. Un cumpărător (Participant) poate primi mai multe Prime dacă efectuează mai multe cumpărături.
 7. Cumpărătorul (Participantul) va fi anunțat prin email că face parte dintre cumpărătorii care beneficiază de Primă.
 8. Organizatorul nu va face publice datele cu privire la cumpărătorii (Participanți) care au beneficiat de Primă.
 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea strictă a Politicii de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 10. Numărul total al produselor oferite de Organizator în prezenta Campanie este de 100 buc.
 11. Valoarea totală al produselor oferite de Organizator în prezenta Campanie este de 209.2 lei.
 12. Prima se va preda cumpărătorului (Participantului) odată cu predarea produselor cumpărate.
 13. Reclamațiile cu privire la desfășurarea Campaniei se pot trimite la adresa de email online@vreaualpin.ro
 14. Organizatorul se obligă ca în termen de 15 zile să răspundă reclamațiilor recepționate.
 15. Organizatorul nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în nici un litigiu în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către cumpărător (Participant).
 16. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta Campania.
 17. Eventualele neînțelegeri între Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă.
 18. În cazul în care rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești de la sediul Organizatorului.
 19. Legea aplicabilă este legea română.